ημερολόγιο
Business News - Το βήμα των επιχειρήσεων.
Στείλτε μας τα νέα σας στο info@newsplus.gr
main menu

Πάνω από 70 εκατ. ευρώ οι
επιχορηγήσεις σε Έλληνες
ερευνητές

Τα δέκα χρόνια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) γιορτάζονται αυτή την εβδομάδα διεθνώς (13-19 Μαρτίου) με πάνω από 145 εκδηλώσεις σε 35 χώρες, ενώ η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στις Βρυξέλλες την επόμενη Τρίτη.

 

Τη σχετική εκδήλωση στην Ελλάδα διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (με πρώτο πρόεδρο του επιστημονικού συμβουλίου τον Έλληνα βιολόγο Φώτη Καφάτο) για να ενθαρρύνει την έρευνα αιχμής στην Ευρώπη μέσω της υποστήριξης κορυφαίων ερευνητών. Μέσα στη δεκαετία, το ERC έχει χρηματοδοτήσει περίπου 7.000 ερευνητές, έχει υποστηρίξει περισσότερα από 40.000 μέλη ερευνητικών ομάδων και έχει διαθέσει το 64% του προϋπολογισμού του σε νέους ερευνητές στο ξεκίνημα της καριέρας τους.

 

Το πρόγραμμα του ΕRC, με προϋπολογισμό περίπου 13 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, υποστηρίζει την έρευνα αιχμής αποκλειστικά στη βάση της επιστημονικής αριστείας, σε οποιονδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας, χωρίς προτεραιότητες ή αποκλεισμούς. Ενθαρρύνεται η διεπιστημονικότητα και χρηματοδοτείται η έρευνα που, αν και δεν σχετίζεται άμεσα με την αγορά, είναι απαραίτητη για τις τεχνολογίες του μέλλοντος (όπως η νανοτεχνολογία) ή για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων (όπως η κλιματική αλλαγή).

 

Οι τρεις κύριες κατηγορίες επιχορηγήσεων είναι για ερευνητές στη φάση εκκίνησης της καριέρας τους (Starting Grants: 1,5 εκατ. ευρώ), στη μέση φάση της εδραίωσής τους (Consolidating Grants: 2 εκατ. ευρώ) και στην ώριμη φάση τους (Advanced Grants: 2,5 εκατ. ευρώ), ενώ από το 2018 θα επανέλθουν και οι επιχορηγήσεις συνέργειας (Synergy Grants).

 

Οι ερευνητές έχουν απόλυτη ανεξαρτησία στη διαχείριση των κονδυλίων της επιχορήγησης, ενώ κάθε επιχορηγούμενος ερευνητής συνεργάζεται και χρηματοδοτεί κατά μέσο όρο έξι έως επτά άλλους ερευνητές. Μια επιχορήγηση-υποτροφία ERC αποτελεί «διαβατήριο» για τη μελλοντική προαγωγή ενός ερευνητή πανεπιστημίου ή ερευνητικού κέντρου.
Αφήστε το δικό σας σχόλιο....

Όνομα χρήστη:
email:
Σχόλιο:
Listing Options